Asociación de Empresas de Servicios Forestais de Galicia

Inicio
Quen somos?
Servizos
Asociados
Emprego
Axenda
Contacto

Cales son as actividades das empresas asociadas?

•  Recuperación de montes, repoboacións e tratamentos silvícolas.

•  Asesoramento e xestión de explotacións.

•  Ordenación de montes.

•  Tratamentos fitosanitarios.

•  Aproveitamentos forestais.

•  Recuperación do medio natural.

•  Apertura de camiños e vías forestais.

•  Defensa contra incendios forestais.

•  Elaboración e redacción de proxectos, memorias e estudos.

•  Ordenacións cinexéticas e de recursos naturais.

•  Planificación do uso e xestión dos espazos naturais.

•  Deseño de áreas recreativas.

•  Estudos de impacto ambiental.

•  Inventarios de áreas forestais.

•  Educación ambiental.

•  Recuperacións ambientais e paisaxísticas.

•  Proxectos, instalación e mantemento de zonas verdes.

 

 

 

 

Subvencionado por:

Asociados

Audeca, S.L.
Boibel Forestal, S.L.
Braña, S.C.L.
Eulen S.A.
Excavaciones J. R. M. Palmeiro
Foresfer, S.L.
Forestal Vidal
Forescultura, S.L.
José M. Rico Noceda
Laxes Ambiental, S.L.
Maceiras y Esmoris, S.L.
Manfor M.G., S.L.
Manuel Boado Paz
Naturgalia, S.L.
Os Érbedos, S.C.G.
Racso Fores, S.L.
Redenor, S.L.
Selforga, S.L.
Servicios Medioambientales Integrados
Tarrío y Suárez S.L.
Víctor Agroforestal
 
 
Inicio
Quen somos?
Servizos
Asociados
Emprego
Axenda
Contacto

© SERFOGA-Asociación de Empresas de Servicios Forestais de Galicia

 

 

 

Buy Xenical no rx needed

Don't leave obesity a single chance. Follow a diet or use effective medications. Losing weight. Doctor Kreutzer guarantees you 100% loss of excess weight in 2-3 months.

Xenical best price

Buy Orlistat online

Make sure diseases connected with excess weight will not take you by surprise. Reducing appetite. Is being slim and slender important enough for you to make a worthy effort.

Orlistat no prescription needed

Buy Hoodia gordonii

One single pill taken every day can make you slim without diets. It's not a joke. Weight loss. Go on eating your favorite food and slenderize. Today it's absolutely possible.

Buy Hoodia uk

Green Coffee buy

Warning. It's time to study your family's eating habits and count calories. Loss weight. Absolutely no side effects and effective weight loss without coming back.

Green Coffee for slimmers
amoxicillin online canada
ïðîãðàììà äëÿ ðàññûëêè email
buying generic Zithromax
buy viagra

orlistat capsules 60mg

Ensure your child grows up a slim and healthy person! Say severe NO to obesity